Tornar

Què és l'EU Digital COVID Certificate?

La solució per viatjar aquest estiu


Un cop més, estem al dia de totes les novetats sobre la situació europea actual per a poder viatjar. És per aquest motiu, que us volem informar sobre una nova decisió presa pel Parlament Europeu, des d'avui, ens permetrà viatjar per la Unió Europea de forma segura.


El passat 20 de maig, la Comissió del Parlament Europeu va aprovar el Reglament que regula el Certificat Digital COVID de la UE. És per aquest motiu, que a inicis d'aquest estiu es preveu l'inici de la seva utilització, per poder facilitar la lliure circulació dels ciutadans.


Què és aquest document?
Es tracta d'un certificat que funciona com a prova digital en el que consta:


-Si ha estat vacunada contra el COVID-19.


-Que ha rebut un resultat negatiu en les seves últimes proves.


-Que s'ha recuperat recentment del COVID-19.


La persona que pretén viatjar, haurà de complir un d'aquests 3 requisits.


Característiques:

El certificat és gratuït, segur i accessible per tothom. Cobrirà la vacunació, els testos i la recuperació tenint en compte les necessitats dels ciutadans. Es podrà obtenir en format digital o bé en paper i contindrà un codi QR que serà accessible per aquells que ja han estat vacunats. A més a més es podrà obtenir en l'idioma nacional i en anglès i el certificat digital de la UE serà acceptat per tots els estats membres de la Unió Europea.

Amb la versió digital, els ciutadans la podran guardar en qualsevol dispositiu electrònic i per garantir l'autenticitat del certificat digital i en paper, contindran una firma que assegurar la veracitat del contingut.Com podran obtenir els ciutadans el certificat?
Seran les autoritats nacionals les encarregades de l'entrega del certificat. També es podrà obtenir en els centres de proves, a través de les autoritats sanitàries o directament a través del portal de salut electrònica.


Quin n'és el funcionament?
Funcionarà principalment gràcies al codi QR i la firma digital, que seran les principals fonts de protecció contra les falsificacions. Quan es reculli el certificat, s'escanejarà el QR i es provarà l'autenticitat. Cada organisme tindrà la seva pròpia clau de firma i totes elles s'emmagatzemaran en una base de dades segura, en cada país.


Quines dades inclou?
El certificat conté la informació necessària com ara, la data de naixement, la data d'emissió, informació pertinent sobre la vacuna, test o recuperació i també un identificador únic. Totes aquestes dades apareixeran en el certificat, però no s'emmagatzemen ni es conserven quan es verifica la informació en l'estat membre en el qual es viatja.


De moment, el reglament ha entrat en vigor i es preveu la utilització del certificat per tal d'aprofitar les vacances. És una de les propostes finals que el Parlament va acceptar i amb la que es creu que s'obtindran més avantatges i també una major seguretat. Informat sobre tots els detalls de l'EU Digital COVID Certificate, i aquest estiu no perdis l'oportunitat de viatjar.


Get ready for the summer!


07/06/2021